LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

KHÓA HỌC

 

NGÀY KHAI GIẢNG

 

LỊCH HỌC

 

GIỜ HỌC

 

.....

 

Lập trình Python

Lập trình Python

07/10/2023

07/10/2023

Thứ bảy, Chủ nhật

Thứ bảy, Chủ nhật

Sáng, 10h00 - 11h30

Chiều, 15h15 - 16h45

Đăng ký

Đăng ký

KHÓA HỌC

 

NGÀY KHAI GIẢNG

 

LỊCH HỌC

 

GIỜ HỌC

 

.....

 

Lập trình Python

Thiết kế đồ hoạ

Thiết kế đồ hoạ

Lập trình Python

Thiết kế & phát triển website

 

14/10/2023

21/10/2023

22/10/2023

29/10/2023

22/10/2023

 

Thứ 6, Thứ 7

Thứ 6, Thứ 7

Chủ nhật

Thứ 7, Chủ nhật

Thứ 7, Chủ nhật

 

Tối, 19h15 - 20h45

Tối, 19h15 - 20h45

Chiều, 14h00 - 17h15

Chiều, 17h30 - 19h00

Chiều, 14h00 - 17h15

Sáng, 08h30 - 11h45

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

Lập trình Python
 • Ngày khai giảng: 07/10/2023
 • Lịch học: Thứ 7, Chủ nhật
 • Giờ học: Sáng, 10h00 - 11h30
 • Ngày khai giảng: 07/10/2023
 • Lịch học: Thứ 7, Chủ nhật
 • Giờ học: Chiều, 15h15 - 16h30
Lập trình Python
 • Ngày khai giảng: 14/10/2023
 • Lịch học: Thứ sáu, Thứ bảy
 • Giờ học: Tối, 19h15 - 20h45
 • Ngày khai giảng: 29/10/2023
 • Lịch học: Thứ bảy, Chủ nhật
 • Giờ học: Chiều, 17h30 - 19h00
 • Ngày khai giảng: 21/10/2023
 • Lịch học: Thứ sáu, Thứ bảy
 • Giờ học: Tối, 19h15 - 20h45
 • Ngày khai giảng: 22/10/2023
 • Lịch học: Chủ nhật
 • Giờ học: Chiều, 14h00 - 17h15
 • Ngày khai giảng: 22/10/2023
 • Lịch học: Chiều 14h00-17h15 (thứ bảy) & Sáng 8h30-11h45 (chủ nhật)

THAM KHẢO KHÓA HỌC

SÁNG TẠO ĐA PHƯƠNG TIỆN

 

Học Thiết kế Đồ họa cùng FAS giúp con nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, cảm thụ nghệ thuật và nét đẹp trong cuộc sống

Tham khảo thêm

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG DI ĐỘNG


Học Lập trình Ứng dụng Di động cùng FAS giúp con rèn luyện tư duy Logic và khả năng xử lý vấn đề

Tham khảo thêm

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB


Học Lập trình Ứng dụng Web cùng FAS giúp hoàn thiện óc thẩm mỹ, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề

Tham khảo thêm

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG PYTHON

 

Được phát triển dựa trên văn bản trực quan, dễ đọc, dễ tiếp cận và biến ý tưởng của mình thành các ứng dụng thực tế.

Tham khảo thêm