LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

KHÓA HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

GIỜ HỌC

.....

Lập trình Python

Sáng tạo đa phương tiện

Sáng tạo đa phương tiện

Lập trình ứng dụng di động

10/06/2023

25/06/2023

10/06/2023

10/06/2023

Thứ bảy, Chủ nhật

Thứ bảy, Chủ nhật

Thứ bảy

Thứ bảy, Chủ nhật

Chiều, 15h15 - 16h45

Sáng, 10h00 - 11h30

Sáng, 08h30 - 11h30

Sáng, 10h00 - 11h30

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký

KHÓA HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

GIỜ HỌC

.....

Sáng tạo đa phương tiện

Sáng tạo đa phương tiện

Lập trình Python

03/06/2023

10/06/2023

18/06/2023

Thứ bảy

Thứ bảy, Chủ nhật

Thứ bảy, Chủ nhật

Chiều, 14h00 - 17h15

Chiều, 15h15 - 16h45

Chiều, 15h15 - 16h45

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký

Sáng tạo đa phương tiện

24/06/2023

Thứ bảy, Chủ nhật

Chiều, 15h15 - 16h45

Đăng ký

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

Lập trình Python
 • Ngày khai giảng: 10/06/2023
 • Lịch học: Thứ 7, Chủ nhật
 • Giờ học: Chiều, 15h15 - 16h45
 • Ngày khai giảng: 10/06/2023
 • Lịch học: Thứ 7, Chủ nhật
 • Giờ học: Sáng, 10h00 - 11h30
 • Ngày khai giảng: 25/06/2023
 • Lịch học: Thứ bảy, Chủ nhật
 • Giờ học: Sáng, 10h00 - 11h30
 • Ngày khai giảng: 10/06/2023
 • Lịch học: Thứ bảy
 • Giờ học: Sáng, 08h30 - 11h30
Lập trình Python
 • Ngày khai giảng: 18/06/2023
 • Lịch học: Thứ bảy, Chủ nhật
 • Giờ học: Chiều, 15h15 - 16h45
 • Ngày khai giảng: 03/06/2023
 • Lịch học: Thứ bảy
 • Giờ học: Chiều, 14h00 - 17h15

 

 • Ngày khai giảng: 10/06/2023
 • Lịch học: Thứ bảy, Chủ nhật
 • Giờ học: Chiều, 15h15 - 16h45

 

 • Ngày khai giảng: 24/06/2023
 • Lịch học: Thứ bảy, Chủ nhật
 • Giờ học: Chiều, 15h15 - 16h45

THAM KHẢO KHÓA HỌC

SÁNG TẠO ĐA PHƯƠNG TIỆN

 

Học Thiết kế Đồ họa cùng FAS giúp con nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, cảm thụ nghệ thuật và nét đẹp trong cuộc sống

Tham khảo thêm

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG DI ĐỘNG


Học Lập trình Ứng dụng Di động cùng FAS giúp con rèn luyện tư duy Logic và khả năng xử lý vấn đề

Tham khảo thêm

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB


Học Lập trình Ứng dụng Web cùng FAS giúp hoàn thiện óc thẩm mỹ, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề

Tham khảo thêm

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG PYTHON

 

Được phát triển dựa trên văn bản trực quan, dễ đọc, dễ tiếp cận và biến ý tưởng của mình thành các ứng dụng thực tế.

Tham khảo thêm