LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

KHÓA HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

GIỜ HỌC

Lập trình ứng dụng Java

08/10/2022

Thứ bảy, Chủ nhật

Chiều, 13h30 – 15h00

Sáng tạo đa phương tiện

08/10/2022

Thứ bảy, Chủ nhật

Chiều, 15h15 – 16h45

KHÓA HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

GIỜ HỌC

Lập trình ứng dụng Python

01/10/2022

Thứ bảy, Chủ nhật

Chiều, 15h15 – 16h45

Lập trình ứng dụng Python

10/10/2022

Thứ hai, Thứ tư

Tối, 19h15 – 20h45

Lập trình ứng dụng di động

11/10/2022

Thứ ba, Thứ sáu

Tối, 19h15 – 20h45

Sáng tạo đa phương tiện

24/09/2022

Thứ bảy, Chủ nhật

Chiều, 15h15 – 16h45

Sáng tạo đa phương tiện

10/10/2022

Thứ hai, Thứ tư

Tối, 19h15 – 20h45

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

Lập trình ứng dụng Python
 • Ngày khai giảng: 20/08/2022
 • Lịch học: Thứ 7, Chủ nhật
 • Giờ học: Sáng, 08h15 – 09h45
Lập trình ứng dụng Java
 • Ngày khai giảng: 25/09/2022
 • Lịch học: Thứ 7, Chủ nhật
 • Giờ học: Chiều, 13h30 – 15h00
Sáng tạo đa phương tiện
 • Ngày khai giảng: 17/09/2022
 • Lịch học: Thứ 7, Chủ nhật
 • Giờ học: Sáng, 10h00 – 11h30
Lập trình ứng dụng Python
 • Ngày khai giảng: 01/10/2022
 • Lịch học: Thứ bảy, Chủ nhật
 • Giờ học: Chiều, 15h15 – 16h45
 • Ngày khai giảng: 10/10/2022
 • Lịch học: Thứ hai, Thứ tư
 • Giờ học: Tối, 19h15 – 20h45
Lập trình ứng dụng di động
 • Ngày khai giảng: 11/10/2022
 • Lịch học: Thứ ba, Thứ sáu
 • Giờ học: Tối, 19h15 – 20h45
Sáng tạo đa phương tiện
 • Ngày khai giảng: 24/09/2022
 • Lịch học: Thứ bảy, Chủ nhật
 • Giờ học: Chiều, 15h15 – 16h45
 • Ngày khai giảng: 10/10/2022
 • Lịch học: Thứ hai, Thứ tư
 • Giờ học: Tối, 19h15 – 20h45

THAM KHẢO KHÓA HỌC

THẾ GIỚI SÁNG TẠO ĐA PHƯƠNG TIỆN


Học Thiết kế Đồ họa cùng FAS giúp con nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, cảm thụ nghệ thuật và nét đẹp trong cuộc sống

THẾ GIỚI SÁNG TẠO ĐA PHƯƠNG TIỆN


Học Thiết kế Đồ họa cùng FAS giúp con nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, cảm thụ nghệ thuật và nét đẹp trong cuộc sống

THẾ GIỚI SÁNG TẠO ĐA PHƯƠNG TIỆN

Học Thiết kế Đồ họa cùng FAS giúp con nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, cảm thụ nghệ thuật và nét đẹp trong cuộc sống

Tham khảo thêm

HÀNH TRÌNH LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG DI ĐỘNG


Học Lập trình Ứng dụng Di động cùng FAS giúp con rèn luyện tư duy Logic và khả năng xử lý vấn đề

HÀNH TRÌNH LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG DI ĐỘNG


Học Lập trình Ứng dụng Di động cùng FAS giúp con rèn luyện tư duy Logic và khả năng xử lý vấn đề

HÀNH TRÌNH LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Học Lập trình Ứng dụng Di động cùng FAS giúp con rèn luyện tư duy Logic và khả năng xử lý vấn đề

Tham khảo thêm

HÀNH TRÌNH LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB


Học Lập trình Ứng dụng Web cùng FAS giúp hoàn thiện óc thẩm mỹ, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề

Tham khảo thêm

HÀNH TRÌNH LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG PYTHON


Học Thiết kế Đồ họa cùng FAS giúp con nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, cảm thụ nghệ thuật và nét đẹp trong cuộc sống

Tham khảo thêm