Tháng 6/2022, tổ chức Giáo dục FPT (FPT Education) đã chính thức thành lập FPT AfterSchool (FAS) – Hệ thống đào tạo kỹ năng học đường, nhằm khai phá TƯ DUY và phát triển KỸ NĂNG dựa trên nền tảng CÔNG NGHỆ cho thế hệ công dân tương lai từ 10 tuổi – 18 tuổi.

Giáo dục đào tạo là tổ chức và quản trị việc tự học của người học” – đó là triết lý giáo dục của Tổ chức Giáo dục FPT mà FPT AfterSchool (FAS) đã nhất quán hướng đến ngay từ những ngày đầu hình thành.

Phương pháp giáo dục của FPT AfterSchool (FAS) hướng đến:

 • Học thật, thi thật, thành công thật
 • Ứng dụng STEAM vào chương trình giảng dạy
 • PBL (project based learning): học tập thông qua trải nghiệm, dự án
 • Kiến tạo xã hội (Social Constructivism)

Tại FPT AfterSchool (FAS), học viên vừa khám phá và định vị giá trị bản thân vừa rèn luyện những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Những môn học trong chương trình đào tạo của FAS bao gồm: Lập trình, Thiết kế đồ họa, … .

Tìm hiểu thêm


Ms. Hoàng Ngọc

Ms. Hồng Nhung

Mr. Hoàng Khang

Ms. Thanh Hồng

Ms. Kim Châu

Mr. Hải Minh

Ms. Hoàng Ngọc

Ms. Hồng Nhung

Mr. Hoàng Khang

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TƯ VẤN

  (Thông tin của phụ huynh và bé sẽ được bảo mật theo quy định của FPT AFTERSCHOOL)

  ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TƯ VẤN

   (Thông tin của phụ huynh và bé sẽ được bảo mật theo quy định của FPT AFTERSCHOOL)

   ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TƯ VẤN

    (Thông tin của phụ huynh và bé sẽ được bảo mật theo quy định của FPT AFTERSCHOOL)

    Hệ thống các trường của Tổ chức Giáo dục FPT