Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Education) thành lập FPT AfterSchool (FAS) – Hệ thống đào tạo kỹ năng học đường nhằm giúp học viên khai phá và phát triển tiềm năng từ sớm.

Chương trình đào tạo tại đây được thiết kế dựa trên nền tảng công nghệ, ứng dụng triết lý STEAM vào chương trình giảng dạy và hướng đến thế hệ công dân dưới 18 tuổi. Tại FAS, học viên có thể khám phá và định vị giá trị bản thân, rèn luyện những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, từ đó đánh thức và nuôi dưỡng tiềm năng sẵn có.

STEAM là từ viết tắt của Science (khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật), Art (Nghệ thuật), Mathematic (Toán học). Giáo dục STEAM là một cách tiếp cận liên môn và đề cao tính ứng dụng, kết hợp học đi đôi với hành để khai phá cả tư duy logic lẫn tài năng sáng tạo của trẻ.

Những môn học trong chương trình đào tạo của FAS bao gồm: Lập trình, Thiết kế đồ họa, Robotic, Làm Influencer, Toán Tư duy, … và còn nhiều môn học khác.

Tìm hiểu thêm

Ms. Hoàng Ngọc

Ms. Hồng Nhung

Mr. Hoàng Khang

Ms. Thanh Hồng

Ms. Kim Châu

Mr. Hải Minh

Ms. Hoàng Ngọc

Ms. Hồng Nhung

Mr. Hoàng Khang

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TƯ VẤN

  (Thông tin của phụ huynh và bé sẽ được bảo mật theo quy định của FPT AFTERSCHOOL)

  ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TƯ VẤN

   (Thông tin của phụ huynh và bé sẽ được bảo mật theo quy định của FPT AFTERSCHOOL)

   Upload Image...
   ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TƯ VẤN

    (Thông tin của phụ huynh và bé sẽ được bảo mật theo quy định của FPT AFTERSCHOOL)

    Hệ thống các trường của Tổ chức Giáo dục FPT