Làm trắc nghiệm nghề nghiệp

Bắt đầu làm bài trắc nghiệm nghề nghiệp

Bảng A
Kiểu người R (Realistic - Người thực tế)
Tổng điểm số của bảng A là cao nhất so với các bảng khác

Tôi có tính tự lập*

Tôi suy nghĩ thực tế*

Tôi là người thích nghi với môi trường mới*

Tôi có thể vận hành, điều khiển các máy móc thiết bị*

Tôi làm các công việc thủ công như gấp giấy, đan, móc*

Tôi thích tiếp xúc với thiên nhiên, động vật, cây cỏ*

Tôi thích những công việc sử dụng tay chân hơn là trí óc*

Tôi thích những công việc thấy ngay kết quả*

Tôi thích làm việc ngoài trời hơn là trong phòng học, văn phòng*

Bảng B
Kiểu người I (Investigative - Người nghiên cứu)
Tổng điểm số của bảng B là cao nhất so với các bảng khác

Tôi có tìm hiểu khám phá nhiều vấn đề mới*

Tôi có khả năng phân tích vấn đề*

Tôi biết suy nghĩ một cách mạch lạc, chặt chẽ*

Tôi thích thực hiện các thí nghiệm hay nghiên cứu*

Tôi có khả năng tổng hợp, khái quát, suy đoán những vấn đề*

Tôi thích những hoạt động điều tra, phân loại, kiểm tra, đánh giá*

Tôi tự tổ chức công việc mình phải làm*

Tôi thích suy nghĩ về những vấn đề phức tạp, làm những công việc phức tạp*

Tôi có khả năng giải quyết các vấn đề*

Bảng C
Kiểu người A (Artistic - Nghệ sỹ)
Tổng điểm số của bảng C là cao nhất so với các bảng khác

Tôi là người dễ xúc động*

Tôi có óc tưởng tượng phong phú*

Tôi thích sự tự do, không theo những quy định, quy tắc*

Tôi có khả năng thuyết trình, diễn xuất*

Tôi có thể chụp hình hoặc vẽ tranh, trang trí, điêu khắc*

Tôi có năng khiếu âm nhạc*

Tôi có khả năng viết, trình bày những ý tưởng của mình*

Tôi thích làm những công việc mới, những công việc đòi hỏi sự sáng tạo *

Tôi thoải mái bộc lộ những ý thích *

Bảng D
Kiểu người S (Social - Xã hội)
Tổng điểm số của bảng D là cao nhất so với các bảng khác

Tôi là người thân thiện, hay giúp đỡ người khác*

Tôi thích gặp gỡ, làm việc với con người*

Tôi là người lịch sự, tử tế*

Tôi thích khuyên bảo, huấn luyện hay giảng giải cho người khác*

Tôi là người biệt lắng nghe*

Tôi thích các hoạt động chăm sóc sức khỏe của bản thân và người khác*

Tôi thích các hoạt động vì mục tiêu chung của cộng đồng, xã hội*

Tôi mong muốn mình có thể đóng góp để xã hội tốt đẹp hơn*

Tôi có khả năng hòa giải, giải quyết những sự việc mâu thuẫn*

Bảng E
Kiểu người E (Enterprise - Thiên phú lãnh đạo)
Tổng điểm số của bảng E là cao nhất so với các bảng khác

Tôi là người có tính phiêu lưu, mạo hiểm*

Tôi có tính quyết đoán*

Tôi là người năng động*

Tôi muốn người khác phải kính trọng, nể phục tôi*

Tôi có khả năng diễn đạt, tranh luận, và thuyết phục người khác*

Tôi thích các việc quản lý, đánh giá*

Tôi thường đặt ra các mục tiêu, kế hoạch trong cuộc sống*

Tôi thích gây ảnh hưởng đến người khác*

Tôi là người thích cạnh tranh, và muốn mình giỏi hơn người khác*

Bảng F
Kiểu người C (Conventional - Mẫu người công chức)
Tổng điểm số của bảng F là cao nhất so với các bảng khác

Tôi là người có đầu óc sắp xếp, tổ chức*

Tôi có tính cẩn thận*

Tôi là người chu đáo, chính xác và đáng tin cậy *

Tôi thích công việc tính toán sổ sách, ghi chép số liệu*

Tôi thích các công việc lưu trữ, phân loại, cập nhật thông tin*

Tôi thường đặt ra những mục tiêu, kế hoạch trong cuộc sống*

Tôi thích làm việc với các con số, làm việc theo hướng dẫn, quy trình *

Tôi thích dự kiến các khoản thu chi *

Tôi thích lập thời khóa biểu, sắp xếp lịch làm việc*

Thông tin liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *